Archive | กุมภาพันธ์, 2011

แผงวงจรไฟฟ้า

8 ก.พ.

เป็นการทำงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนทวีธาภิเศก หน่วยวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มละ6-7คน ในแต่ละกลุ่มก็จะต่อวงจรแบบต่างๆไม่ซ้ำกัน ในวงจรนั้นจะมีทั้งไดโอต หลอดไฟ ตัวต้านทานต่างๆมากมาย และก็เชือมขาให้ประจบกัน พอเชือมให้เข้าที่แล้วไปต่อกับบรรจุไฟฟ้าก็จะทำให้ไฟติด แต่ถ้าไฟไม่ติดก็แปลว่าขายังเชือมติดกันไม่ดี ก็จะต้องเชือมใหม่ให้ติดกันไฟถึงจะติด

Advertisements