Archive | พฤศจิกายน, 2010

ตั่วรถเมล์สาย56

28 พ.ย.

รถเมล์สาย56 เป็นรถเมล์สำคัญอีกสายหนึ่ง ที่ผ่านโรงเรียนทวีธาภิเศก ไปสะพานกรุงธนเสร็จไปพานเหล็กและกลับสะพานกรุงธน

Advertisements

ตั่วรถเมล์สาย57

28 พ.ย.

รถเมล์สาย57 เป็นรถเมล์สายสำคัญที่ผ่าน โรงเรียนทวีธาภิเศก มาตั่งแต่ชัยพฤกไปวงเวียนใหญ่และกลับชัยพฤก

กระเป๋าทวีธา

28 พ.ย.

กระเป๋าทวีธามี2แบบ มีแบบสายเดียว และ 2 สาย ราคาอยู่ที่260บาท ทนทาน มีใช้กันเฉพาะในโรงเรียนทวีธาภิเศก ในกระเป๋ามี 2 ช่อง ใหญ่กับเล็ก มีรูปดาวทวีธาข้างล่างมีปักไว้ว่า โรงเรียนรางวัลพระราชทานปี 48

โรงเรียนทวีธาภิเศก

28 พ.ย.

โรงเรียนทวีธาภิเศกโรงเรียนรางวัลพระราชทานปี48 มีเนื้อที่โดยประมาณ 3-5 ไร่ มีจำนวนนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้น 2000 กว่าคน มัธยมปลาย 1000 กว่าคน รวมทังสิ้น 3000 กว่าคน มีอาคารเรียน 5 อาคาร 1อาคารพิทยลาภพฤฒิธาดา 2อาคารสุรชัยรณรงค์ 3อาคารเอนกประสงค์ 4อาคารเทพสิทธินายก 5อาคารหอประชุมพลเอกสุจินดาคราประยูร และอาคารอื่นๆอีก 1 อาคาร คืออาคารธนาคาร หรืออาคาร 100 ปี

วันลอยกระทง

26 พ.ย.

ประเพณีลอยกระทงนั้น ไม่มีหลักฐานระบุแน่ชัดว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อใด แต่เชื่อว่าประเพณีนี้ได้สืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหง เรียกประเพณีลอยกระทงนี้ว่า “พิธีจองเปรียญ” หรือ “การลอยพระประทีป” และมีหลักฐานจากศิลาจารึกหลักที่ 1 กล่าวถึงงานเผาเทียนเล่นไฟว่าเป็นงานรื่นเริงที่ใหญ่ที่สุดของกรุงสุโขทัย ทำให้เชื่อกันว่างานดังกล่าวน่าจะเป็นงานลอยกระทงอย่างแน่นอน
ในสมัยก่อนนั้นพิธีลอยกระทงจะเป็นการลอยโคม โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงสันนิษฐานว่า พิธีลอยกระทงเป็นพิธีของพราหมณ์ จัดขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้า 3 องค์ คือ พระอิศวร พระนารายณ์ และพระพรหม ต่อมาได้นำพระพุทธศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้อง จึงให้มีการชักโคม เพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และลอยโคมเพื่อบูชารอยพระบาทของพระพุทธเจ้า
ก่อนที่นางนพมาศ หรือ ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ สนมเอกของพระร่วงจะคิดค้นประดิษฐ์กระทงดอกบัวขึ้นเป็นคนแรกแทนการลอยโคม ดังปรากฎในหนังสือนางนพมาศที่ว่า
“ครั้นวันเพ็ญเดือน 12 ข้าน้อยได้กระทำโคมลอย คิดตกแต่งให้งามประหลาดกว่าโคมสนมกำนัลทั้งปวงจึงเลือกผกาเกษรสีต่าง ๆ มาประดับเป็นรูปกระมุทกลีบบานรับแสงจันทร์ใหญ่ประมาณเท่ากงระแทะ ล้วนแต่พรรณดอกไม้ซ้อนสีสลับให้ป็นลวดลาย…”
เมื่อสมเด็จพระร่วงเจ้าได้เสด็จฯ ทางชลมารค ทอดพระเนตรกระทงของนางนพมาศก็ทรงพอพระราชหฤทัย จึงโปรดให้ถือเป็นเยี่ยงอย่าง และให้จัดประเพณีลอยกระทงขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยให้ใช้กระทงดอกบัวแทนโคมลอย ดังพระราชดำรัสที่ว่า “ตั้งแต่นี้สืบไปเบื้องหน้า โดยลำดับกษัตริย์ในสยามประเทศถึงกาลกำหนดนักขัตตฤกษ์วันเพ็ญเดือน 12 ให้ทำโคมลอยเป็นรูปดอกบัว อุทิศสักการบูชาพระพุทธบาทนัมมทานทีตราบเท่ากัลปาวสาน” พิธีลอยกระทงจึงเปลี่ยนรูปแบบตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

กีตาร์ carove

22 พ.ย.

มาจาก  มีเหล็กด้ามอยู่ด้านในกีตาร์  เสียงดังไพเราะ  พกพาสะดวก  แข็งแรง  ทนทาน  ราคาสะบายกระเป๋าอยู่ที่ประมาณ 1000-2000 บาท  หาซื้อได้ที่หลังกระทรวงหรือหลังศาลยุติธรรม   (ไม่มีรถเมลผ่าน)

เพลง กันและกัน

14 พ.ย.


MVนี้ผมทำเพื่อจะบอกรักคนบางคนเพื่อให้เขารู้ว่าผมชอบเค้าและชอบมานานแล้วด้วย และถ่ายทำเป็นเวลาแค่ 1 ชม. แต่ตัดต่อได้นามมากเพราะไม่มีเวลา แต่ตอนนี้เธอคนนั้นได้รู้แล้วว่าผมชอบเธอ เธอก็ยังไม่ยอมบอกผมเลยว่ารู้สึกยังไงกับผม

วัดแจ้งแต่ฟ้าหม่น

9 พ.ย.

SMเรื่องนี้ผมไม่ค่อยได้ออกกล้องเลย เพราะผมอยู่ร.พ. เรื่องนี้กลุ่มผมเริ่มนำเด็กร.ร.อื่นมาร่วมแสดงด้วย กลุ่มผมใช่เวลาทำ 1 วัน ตัดต่อก็นานเหมือนเดิม กว่าจะได้ขึ้นก็ครึ่งเดือนและ

เพลง จริงใจไม่จริงจัง

8 พ.ย.

เพลง เพียงกระซิบ

8 พ.ย.

mvนี้เป็นmvแรกของผมที่อ.อ้วนให้ทำ ตอนนั้นไม่ค่อยจะรู้จักสถานที่อะไรมากเลยใช้แต่ห้องซ้อมอย่างเดียวในการทำMVนี้คับ